Nieuw AREI vanaf 1 juni 2020

Op 1 juni 2020 gaat het nieuwe Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI) van kracht. Het gaat om een volledige en langverwachte herziening van de oude voorschriften, die bijna 40 jaar oud zijn. Philippe Cotton, Expert Electricity Academy bij Vinçotte, vertelt er ons meer over.

Informatiesessies bij Rexel

De komst van een nieuw AREI is geen verrassing. Het is als bevoorrechte partner onze rol om u te voorzien van elektrische apparatuur, maar ook en vooral, om u te begeleiden. Een van de aspecten van die begeleiding is ongetwijfeld de organisatie van opleidingen.

Meer dan 2.000 personen woonden de informatiesessies bij die Rexel organiseerde in samenwerking met Vinçotte, in Bergen, Luik, Hasselt, Charleroi, Marche-en-Famenne, Genval en Antwerpen. Philippe Cotton nam de leiding over de Franstalige sessies. We spraken met hem om meer te weten te komen over de belangrijkste veranderingen die op 1 juni 2020 van kracht gaan.

Gosselies

Luik

Hasselt

Zullen de nieuwe voorschriften strikt worden toegepast vanaf 1 juni?

P. Cotton: “Vanaf 1 juni 2020 moeten alle nieuwe elektrische installaties voldoen aan de vereisten van de nieuwe regelgeving. Alle bestaande installaties worden gecontroleerd volgens het nieuwe AREI. De FOD Economie heeft wel een overgangsperiode van twee jaar ingevoerd. Voor installaties die vóór 1 juni worden gerealiseerd en daarna worden gecontroleerd, heeft u dus de mogelijkheid om de afwijkingen toe te passen die voorzien zijn in deel 8 van het AREI of een risicoanalyse uit te voeren indien nodig. Vanaf 1 juni 2022 zal het nieuwe AREI echter zonder uitzonderingen moeten worden toegepast.”

Wat zijn de belangrijkste veranderingen op 1 juni 2020?

P. Cotton: “Het oude AREI dateert van 1981. In 39 jaar tijd zijn de elektrische installaties echter sterk geëvolueerd. De structuur was daarom niet meer geschikt omdat het moeilijk was om de regelgeving af te dwingen. De eerste grote verandering is dus een aanpassing van die structuur volgens het model van de internationale normen. Dat maakt het makkelijker om nieuwe elementen in het AREI te integreren. Denk bijvoorbeeld aan de levering van laadpunten voor elektrische voertuigen.”

Is dat de reden waarom het nieuwe AREI drie boeken bevat?

P. Cotton: “Inderdaad. Het AREI werd geherstructureerd tot drie boeken. Boek één: zeer lage spanning en laagspanning, boek twee: hoogspanning, en boek drie: installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. Die organisatie per type spanning heeft tot doel om het gebruik van het AREI te vereenvoudigen, wat praktischer is, maar ook om de nieuwe elementen gemakkelijker te integreren. Daarom is de structuur van de hoofdstukken gebaseerd op die van de internationale normen, met name IEC 60364.”

"De structuur is volledig herzien om de laatste ontwikkelingen te kunnen toevoegen."
Philippe Cotton, Expert Electricity Academy bij Vinçotte

Is ook de inhoud geëvolueerd?

P. Cotton: “Het werk dat tot nu toe werd gedaan, was vooral een herstructurering van het materiaal, om de laatste ontwikkelingen te kunnen toevoegen. De tweede fase van het werk is al begonnen en bestaat uit het integreren van onderwerpen die op internationaal en/of Europees niveau bestaan, maar niet in het AREI 2020 voorkomen, en dit eenvoudigweg door publicatie in het Staatsblad. Het werk wordt daarom in twee fasen uitgevoerd. Het valt te verwachten dat het AREI na 1 juni zal evolueren, ook al zijn enkele wijzigingen al in de nieuwe versie opgenomen.”

Welke wijzigingen?

P. Cotton: “Het meest opvallende is de volledige herschikking van artikel 104 van het vroegere AREI inzake de voorzorgsmaatregelen tegen brand. Een werkgroep heeft zich over die kwestie gebogen en het artikel geactualiseerd door twee nieuwe hoofdstukken te creëren, rekening houdend met de opmerkingen uit het veld: veiligheidsinstallaties die het concept van vitale installaties vervangen, en de invoering van het concept van kritische installaties. Een andere belangrijke nieuwigheid is de toepassing van de Construction Products Regulation (CPR) voor alle geïsoleerde kabels en geleiders geplaatst in gebouwen. Tot slot hanteert het nieuwe AREI nieuwe definities.”

Wat zijn volgens u de eerste ontwikkelingen na 1 juni 2020?

P. Cotton: “Eén van de eerste punten zal waarschijnlijk de komst van een nieuw hoofdstuk zijn in deel zeven van het AREI over de stroomvoorziening van laadstations voor elektrische voertuigen. Maar ik denk ook aan elektrische installaties in medische ruimtes, elektrische installaties in land- en tuinbouwbedrijven, en fotovoltaïsche installaties met een vermogen hoger dan 10 kVA die momenteel niet in het AREI zijn opgenomen. Het is daarom erg belangrijk om de veranderingen in het oog te houden en zich te blijven bijscholen.”

Vinçotte Academy organiseert tal van opleidingen en webinars over het AREI 2020, gaande van specifieke modules van een halve dag tot volledige cursussen van vier dagen.

Deel dit artikel